D E N T I K A

1024 Bp. Margit körút 5/b. fszt.4.

Vasárnap   is nyitva : 10-19-ig 

A KATA törvény változása értelmében 2022.09.01-től csak magánszemélyek számára állítunk ki számlát.
Egészségpénztárak vagy más cégek terhére nem vállalunk semmilyen szolgáltatást.

Akcióink


Ultrahangos fogkőeltávolítás + polírozás: 13.000.-

Fogkőeltávolítás + polírozás + homokfúvás: 15.000.-

Plazmalmpás rendelői fogfehérítés: 33.000.-

Cirkon-kerámia korona:  69.000.-

Rendelési idő:

Hétfő:

14-20

Kedd:

10-20

Szerda

10-15

Csütörtök:

14-20

Péntek:

10-16

Szombat:                                                 

-------

Vasárnap is nyitva:

10-19

+36307252756

Árlista

Állapotfelmérés,konzultáció  -  5.000Ft


Fogkőeltávolítás polírozással - 20.000Ft  HELYETT 13.000FT 

Fogkőeltávolítás polírozással és Airflow sópolírozással - 30.000Ft  HELYETT 15.000FT

Air flow sópolírozás önálló kezelésként - 13.000Ft

Plazmalámpás fogfehérítés - 85.000Ft   HELYETT  35.000 Ft

Belső fogfehérítés (elszíneződött, gyökérkezelt fog) -  20.000 Ft/ fog

Fogékszer ( Swarovski kristály) - 13.000Ft


Barázdazárás - 12.000Ft

Tejfog tömés - 15.000Ft

Tejfog eltávolítás - 12.000Ft


Esztétikus fognyaki tömés - 15.000 Ft   

Esztétikus tömés frontfogba - 22.000Ft  

Esztétikus tömés kisörlő fogba - 24.000Ft  

Esztétikus tömés nagyörlő fogba - 26.000Ft  

Inlay/Onlay (Gradia) - 55.000Ft


Gyökérkezelés megkezdése - 17.000Ft

Gyökértömés eltávolítása - 17.000Ft

Gyógyszeres gyökérkezelés - 7.000Ft

Gyökértömés végleges - 22.000Ft

Fedőtömés - 20.000Ft


Csapos felépítés - 24.000Ft

Cirkon-kerámia korona - 85.000FT  HELYETT  69.000Ft 

Fémkerámia korona  (nikkelmentes) - 55.000Ft 

Teljes kivehető fogsor fogívenként - 150.000

Részleges kivehető fémlemezes fogpótlás - 180.000Ft

Fogsor javítás, műfog rápótlás - 20.000 

Fogsor alábélelés - 30.000Ft

Ideiglenes korona - 8.000Ft

Éjszakai harapásemelő sín - 25.000Ft

Régi korona visszaragasztása - 10.000Ft

Régi híd visszaragasztása - 15.000Ft


Fogeltávolítás 1 gyökerű fogak esetén -  19.000Ft

Fogeltávolítás többgyökerű fogak esetén - 24.000Ft

Fogeltávolítás disszekálással - 29.000Ft

Elektrokauter - 7.000Ft

Érzéstelenítés - 1.000Ft


Rendelőnkben csak készpénz fizetési mód áll rendelkezésre.

CÍM:

D E N T I K A

1024 Budapest,Margit körút 5/b. fszt.4.

Kapucsengő: 5

+36307252756

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő megnevezése

 • Név: Dr. Ludányi-Járdán Zita
 • Székhely: 1024 Budapest Margit körút 5/b.
 • Telefonszám: +36307252756
 • E-mail cím: dentikafogaszat@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja

 • A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

Adatkezelés célja:

 • -fogászati kezelések nyilvántartása, vényíráshoz szükséges adatok kezelése, kezelési terv emailen keresztül történő elküldése, időpontegyeztetés- ill. módosítás, fogászati beavatkozások előtti egészségi állapot felmérése

Személyes adatok köre:

 • -név, születési dátum, TAJ-szám, lakcím, telefonszám, általános anamnézis felvétel
 • A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével valósul meg.
 • A kezelt személyes adatokat kizárólag a fogászati kezelések elvégzéséhez használjuk, hírlevelet semmilyen formában nem küldünk pácienseink részére. Az említett személyes adatok az elvégzett kezelések nyilvántartásához, kezelési terv elektronikus formában való eljuttatásához, vényíráshoz illetve időpont egyeztetéshez szükséges.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

 • A személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem veszünk igénybe és az Ön által megadott személyes adatokat nem továbbítjuk. Adatai elektronikus- és papírformában kerülnek tárolásra.
 • Személyes adataihoz kizárólag Dr.Járdán Zita férhet hozzá.

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

 • Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.
 • A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
 • - az adatkezelés céljai;
 • - az érintett személyes adatok kategóriái;
 • - az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • - a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.