D E N T I K A

1024 Bp. Margit körút 5/b. fszt.4.

Októberi akcióink:Ultrahangos fogkőeltávolítás polírozással 18.000.- 

helyett 10.000.-
vagy + air flow sópolírozással mindössze  11.000.-


Plazmalámpás rendelői fogfehérítés 75.000.- helyett
29.500.-


Fémmentes cirkon-kerámia korona 75.000.- helyett
55.000.-Rendelési idő:

Hétfő:

14-20

Kedd:

10-20

Szerda

9-17

Csütörtök:

10-20

Péntek:

10-20

Szombat:                                                 

-------

Vasárnap:

10-18

+36307252756

Árlista

Állapotfelmérés,konzultáció  -  3.000Ft


Fogkőeltávolítás polírozással - 18.000Ft  HELYETT 10.000FT 

Fogkőeltávolítás polírozással és Airflow sópolírozással - 22.000Ft  HELYETT 11.000FT

Plazmalámpás fogfehérítés - 75.000Ft   HELYETT  29.500 Ft

Fogékszer - 6000Ft


Barázdazárás - 8.000Ft

Esztétikus fognyaki tömés - 14.000 Ft   

Esztétikus tömés frontfogba - 17.000Ft  

Esztétikus tömés kisörlő fogba - 18.000Ft  

Esztétikus tömés nagyörlő fogba - 19.000Ft  


Gyökérkezelés megkezdése - 13.000Ft

Gyökértömés eltávolítása - 13.000Ft

Gyógyszeres gyökérkezelés - 5.000Ft

Gyökértömés végleges - 18.000Ft

Fedőtömés - 15.000Ft


Csapos felépítés - 22.000Ft

Cirkon-kerámia korona - 75.000FT  HELYETT  55.000Ft 

Fémkerámia korona - 40.000Ft 

Fogsor fogívenként - 120.000 - 140.000Ft

Fogsor javítás, alábélelés - 15.000 - 22.000Ft

Ideiglenes korona - 5.000Ft

Éjszakai harapásemelő - 20.000Ft


Fogeltávolítás 1 gyökerű fogak esetén -  15.000Ft

Fogeltávolítás többgyökerű fogak esetén - 18.000Ft

Érzéstelenítés - 1.000Ft


Rendelőnkben csak készpénz fizetési mód áll rendelkezésre.

Egészségpénztárak

CÍM:

D E N T I K A

1024 Budapest,Margit körút 5/b. fszt.4.

Kapucsengő: 5

+36307252756

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő megnevezése

 • Név: Dr. Járdán Zita
 • Székhely: 1025 Budapest Cseppkő u.51.
 • Telefonszám: +36307252756
 • Adószám: 67008720-1-41
 • E-mail cím: dentikafogaszat@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja

 • A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

Adatkezelés célja:

 • -fogászati kezelések nyilvántartása, vényíráshoz szükséges adatok kezelése, kezelési terv emailen keresztül történő elküldése, időpontegyeztetés- ill. módosítás, fogászati beavatkozások előtti egészségi állapot felmérése

Személyes adatok köre:

 • -név, születési dátum, TAJ-szám, lakcím, telefonszám, általános anamnézis felvétel
 • A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével valósul meg.
 • A kezelt személyes adatokat kizárólag a fogászati kezelések elvégzéséhez használjuk, hírlevelet semmilyen formában nem küldünk pácienseink részére. Az említett személyes adatok az elvégzett kezelések nyilvántartásához, kezelési terv elektronikus formában való eljuttatásához, vényíráshoz illetve időpont egyeztetéshez szükséges.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

 • A személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem veszünk igénybe és az Ön által megadott személyes adatokat nem továbbítjuk. Adatai elektronikus- és papírformában kerülnek tárolásra.
 • Személyes adataihoz kizárólag Dr.Járdán Zita férhet hozzá.

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

 • Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.
 • A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
 • - az adatkezelés céljai;
 • - az érintett személyes adatok kategóriái;
 • - az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • - a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.